Genom att bli medlem i Psykologi und Sociologi Sektionen blir du även medlem i Luleå Studentkår!